DeFi ปฏิวัติธนาคาร? Yield Farming ทำนากินกำไรบนคริปโตคืออะไร | The Secret Sauce EP.353

DeFi ปฏิวัติธนาคาร? Yield Farming ทำนากินกำไรบนคริปโตคืออะไร | The Secret Sauce EP.353

โลก DeFi ที่ไร้ซึ่งตัวกลางในการทำธุรกรรมการเงินเป็นอย่างไร การทำนาบนโลกคริปโตหรือ Yield Farming คืออะไร ทำไมหลายคนจึงมองว่าสิ่งนี้อาจเป็นอนาคตของโลกการเงินการลงทุน เคน นครินทร์ ชวน คิม-กานต์นิธิ ทองธนากุล เจ้าของเพจ Kim DeFi Daddy และ Bitcoin Addict...