NAKAPAG-BREED AKO NG WORTH 100,000 na AXIE sa Axie Infinity