DeFi – Part 6 – Liquidation, Yield Farming, and Governance (S04E06)DeFi – Part 6 – Liquidation, Yield Farming, and Governance (S04E06)

شیر یا خط فصل چهار – قسمت ششم
اقتصاد غیر متمرکز DeFi
تجمیع پروتکل‌‌های وام‌دهی و سيستم‌های حكمرانی غيرمتمركز

در این قسمت به ادامه بررسی سیستم های وام‌دهی غیر‌متمرکز پرداختیم. با توضیحاتی در باره نقدینگی حضانتی و غیر‌حضانتی در این سیستم‌ها٫ به روش‌های تصمیم‌گیری برای متغیر‌هایی مثل سود سپرده و اسنتراتژی پروژه های تجمیع وام رسیدیم و در آخر جمع‌بندی کلی از این فصل از پادکست داشتیم.

00:00 خلاصه ی قسمت قبل

4:20 نقد شدن يا liquidation چيست و چرا به آن نياز داريم؟

11:30 كنترل دارايی وثيقه گذاری شده در پلتفرم های وام دهی دست چه كسی است؟
تفاوت پلتفرم های حضانتی (custodial) با غيرحضانتی (non-custodial) چيست؟
آيا پروژه های ديفای واقعا non-custodial هستند؟

17:00 راه حلهای جلوگيری از نقدشدگي
پروژه ی DeFi Saver چيست؟

20:10 مدل های نرخ بهره يا interest rate
نرخ مطلوبيت يا utlization ratio چيست و چه ارتباطی با نرخ بهره دارد؟

25:00 پروژه های ديگر وام دهی در ديفاي
پروژه ی Aave و تفاوت های آن با Compound
نرخ بهره ی متغير (Adjustable rate) و نرخ بهره ی ثابت (Fixed rate) در Aave

28:40 وام های لحظه ای يا Flash loan چيست؟
مثال هايی از استفاده flash loan
عدم نياز به وثيقه گذاری برای flash loan
زمان قابل استفاده از flash loan ها در حد يك بلاك
كاربرد های flash loan و هك های ديفای با استفاده از آن

40:28 ظهور پلتفرم های تجميع وام دهی يا lending aggregator ها
پروژه ی Yearn چيست و چگونه به وجود آمد
پروژه ی Yearn شروعی برای به وجود آمدن پلتفرم های با تجميع استراتژی مانند Harvest و Pickle

46:30 سيستم های حكمرانی غيرمتمركز يا Decentralized Governance
معرفی توكن COMP يا توكن حكمرانی پروژه ی Compound
كاركرد توكن COMP و نحوه ی توزيع اين توكن
كشاورزی بهره يا Yield Farmig
ارزش گذاری توكن های حكمرانی يا governance token ها
حمله های Vampire attack يا حمله ی خون آشامي

01:02:25 جمع بندی و خلاصه ای از قسمت های مختلف ديفاي

https://shiryakhat.net/2020/12/defi-yield-aggregators-governance.html

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
حاضرین این جلسه:

Mehdi Salehi
Reza Nourmohammadi
Shayan Eskandari

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
وبسایت شیریاخط: https://shiryakhat.net/
تویتر شیریاخط: @shiryakhat (https://twitter.com/shiryakhat
تلکرام: https://t.me/shiryakhatpod

source

Comments

0 comments